Chính sách bảo mật thông tin

1.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên
Trong quá trình sử dụng dịch vụ dịch vụ của Website vatgia.com, Người mua/Người bán sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản để trở thành Thành Viên của  Website  vatgia.com hoặc khi Người mua hàng/Người bán đã là Thành Viên trên website Vatgia.com thì đương nhiên trở thành Thành Viên trên  Website  vatgia.com và ngược lại.
Các thông tin bắt buộc cần phải điền vào mẫu đăng ký tài khoản online gồm: Họ và Tên, Email, Mã số thuế/Đăng ký kinh doanh, Số CMND/CCCD.
Thông tin cá nhân sẽ được lưu lại trang thông tin cá nhân bao gồm:
-Thông tin bắt buộc: Họ và tên, Email, Tên công ty, Số điện thoại, Số CMND/Hộ chiếu, Mã số thuế.
-Thông tin không bắt buộc: Hình ảnh đại diện, Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ, Điện thoại cố định, website, Chữ ký.
 Thành Viên tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, Ban Quản Trị vatgia.com không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của Thành Viên.
Website  vatgia.com cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên  Website  vatgia.com sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau:
-  Thu thập thông tin cá nhân Thành Viên đã công bố công khai trên Website vatgia.com;
-  Thu  thập  thông  tin  cá  nhân  của  Thành  Viên  để  ký  kết  hoặc  thực  hiện  hợp  đồng  mua bán hàng hóa/dịch vụ;
-  Thu  thập  thông  tin  cá  nhân  của  Thành  Viên  để  tính  giá,  cước  sử  dụng  thông  tin,  sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.
Các thông tin cung cấp từ phía người đăng ký tài khoản trên Vatgia.com sẽ được kiểm soát lại. Ví dụ: Thông tin mã số thuế sẽ được tra cứu tại : https://masothue.com/ , mã số đăng ký kinh doanh tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Ban Quản Trị  Vatgia.com cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Thành Viên theo đúng với quy định tại Quy định chính sách bảo mật thông tin được đăng tải trên  Website vatgia.com, bao gồm các nội dung sau đây:
2.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 
Ban Quản Trị  Vatgia.com có thể  thu thập thông tin về  số  lần truy cập của Thành Viên trên Website  vatgia.com và các đối tác của  Website vatgia.com, bao gồm số  trang Thành Viên xem, số  links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến  Website vatgia.com. Ngoài ra Ban quản trị  Website  vatgia.com sẽ  thu thập các thông tin từ  trình duyệt web mà Thành Viên đã sử  dụng mỗi khi truy cập vào Website  vatgia.com, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,...
Ban Quản Trị Website  vatgia.com thực hiện việc thu  thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên đăng ký tài khoản trên vatgia.com nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.


3.  Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên
Các thông tin cá nhân của Thành Viên được thu thập qua Website  vatgia.com chỉ  được sử dụng để:
-  Thực hiện hoạt động mua/bán hàng hóa/dịch vụ  trên hệ  thống  vatgia.com  và thanh toán trên Cổng thanh toán Bảo Kim và vận chuyển hàng hóa.
-  Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba.
-  Gửi thông báo về  các dịch vụ  và thông tin mới nhất được cung cấp trên  Website
vatgia.com như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về  kỹ  thuật, thông tin event mới. 
Thành Viên có thể nhận được thư định kỳ cung cấp các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của hệ thống vatgia.com.
-  Trong một số  trường hợp thực sự  cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về  quyền lợi của vatgia.com trước pháp luật; (c) tình huống khẩn  cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Thành Viên trên vatgia.com;
-  Trong một số  trường hợp, Ban Quản Trị  vatgia.com có thể thuê một đơn vị  độc lập để tiến hành nghiên cứu thị  trường cho các dự  án và khi đó thông tin của Thành 
Viên/Người mua hàng được cung cấp cho đơn vị  này. Bên cung cấp dịch vụ  này sẽ  bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử  dụng những thông tin của Thành Viên/Người mua hàng cho mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của Website vatgia.com.


4.  Thời gian lưu trữ thông tin 
Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu trong bộ nhớ máy chủ trên hệ thống vatgia.com  trong suốt thời gian là  Thành  Viên của  Website  vatgia.com và/hoặc Thành Viên gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên  Website  vatgia.com tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị vatgia.com.


5.  Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
-  Ban quản trị Website vatgia.com;
-  Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim;
-  Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website vatgia.com;
-  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo  quy định tại  quy chế hoạt động;
-  Bên khiếu nại  cung cấp được các tài liệu/bằng chứng  chứng minh được hành vi vi 
phạm của Thành Viên;


6.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Bao gồm cách thức liên lạc để Thành Viên có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:  Ban Quản  Trị vatgia.com-  Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam.  Địa chỉ:  102 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội;  Số điện thoại: 02439747875; Email: support@vatgia.com. 

7. Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Website vatgia.com
Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình, tuy nhiên bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ này vẫn phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ và hợp pháp các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên Website Vatgia.com. Thành Viên có thể chủ động sửa đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin tại mục Chỉnh sửa trong trang quản trị của tài khoản Thành Viên trên Website vatgia.com hoặc yêu cầu Ban quản trị Website vatgia.com thực hiện việc này.


8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo
Thành Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của mọi thông tin đã cung cấp trên Website vatgia.com trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Vatgia.com không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà phía Thành Viên đã cung cấp.
Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Quy chế hoạt động của Website vatgia.com và các trường hợp được phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên Website theo quy định của pháp luật, mọi sự thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Thành Viên được coi là vi phạm. Vatgia.com tiến hành tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Thành Viên theo quy trình như sau:
Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của Thành Viên và các bằng chứng chứng minh vi phạm theo
quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là “Bên khiếu nại”).
Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của
người khiếu nại, vatgia.com trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

Thứ tư, 13/08/2014, 00:18 GMT+7
Thông tin sẽ được áp dụng tại sàn Vatgia.com sau 5 ngày kể từ ngày phát hành thông báo trên
Nội dung của trang này có hữu ích với bạn không ?

Cám ơn bạn đã đánh giá thông tin. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại những thông tin hữu ích nhất cho bạn.
Hãy quay lại Help.vatgia.com khi bạn cần giúp đỡ nhé!

Hãy cho chúng tôi biết lý do của bạn