Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Website vatgia.com khuyến khích các Thành Viên/Người mua hàng thông báo mọi trường hợp vi phạm quy định Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ, chính sách, thông báo và quy định cho Bộ phận  Chăm Sóc Khách Hàng  của Website/Ứng dụng  vatgia.com theo địa chỉ email  info@vatgia.com/support@vatgia.com  hoặc liên hệ số điện thoại: 043.974.7875  hoặc đến trụ sở chính của Website vatgia.com  để thông báo và được giải quyết nhanh nhất. Các trường hợp vi phạm sẽ được giải  quyết theo quy định của Websitevatgia.com như đã được  đăng tải trên trang chủ Website  vatgia.com và theo như quy định tại Quy chế hoạt động của Website vatgia.com.
Trong trường hợp Người mua hàng khiếu nại với Ban Quản Trị  Vatgia.com về  chất lượng hàng hóa/dịch vụ  của Người bán và Người mua chứng minh được giữa người mua và người bán có phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa thực tế thì Ban Quản Trị Vatgia.com sẽ cung cấp thông tin liên hệ  của người bán cho người mua để  hai  bên thương lượng và giải quyết.
Trong trường hợp một bên thứ  ba khiếu nại với  Ban Quản Trị  Vatgia.com và cung cấp các tài liệu/bằng chứng theo quy định của pháp luật để  chứng minh quyền sở  hữu của mình và người bán không cung cấp được tài liệu/bằng chứng chứng minh mình được quyền bán sản phẩm bị  khiếu nại thì Ban Quản Trị  Vatgia.com sẽ  xóa  sản phẩm bị  khiếu nại  ra khỏi Website  vatgia.com và cung cấp thông tin liên hệ  của người bán cho bên thứ  ba để  hai bên thương lượng và giải quyết.
Khi phát sinh tranh chấp giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch, có nghĩa là người mua đã thực hiện đặt đơn đặt hàng online bằng công cụ “Giỏ hàng” của  Website vatgia.com đặt mua hàng hóa/dịch vụ của người bán và người bán đang trong quá trình xử lý đơn đặt hàng  online. Người mua hàng sẽ khiếu nại trực tiếp với người bán, người mua và người bán tự giải quyết tranh chấp với nhau. Nếu một trong hai bên có ý kiến và cần sự hỗ trợ của Ban Quản Trị  vatgia.com thì Ban Quản Trị  vatgia.com sẽ hỗ trợ các bên để giải quyết tranh chấp và thực hiện đúng trách nhiệm của Sàn giao dịch Thương mại điện tử. 
Ban Quản Trị vatgia.com sẽ tiến hành giải quyết các khiếu nại của Người mua hàng/Thành Viên/Bên thứ ba  liên quan tới dịch vụ mà Website vatgia.com cung cấp (nếu có) theo quy trình sau:

  • Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của Người mua hàng/Thành Viên (sau đây gọi tắt là “người khiếu nại”) tại trụ sở chính hoặc qua email support@vatgia.com.
  • Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.
  • Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người khiếu nại, Ban Quản Trị vatgia.com trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

Ngoài ra, khi phát sinh bất kỳ tranh chấp nào giữa người bán và  người mua trên  Website vatgia.com hay tranh chấp phát sinh giữa một bên với Website vatgia.com. Ban Quản trị vatgia.com ưu tiên sử dụng phương thức thương lượng và hòa giải giữa hai bên nhằm tạo môi trường kinh doanh thương mại thiện chí và thân thiện. Ban  quản trị Vatgia.com  được tham gia hòa giải tranh chấp phát sinh giữa  người mua  với  người bán  trên website Vatgia.com. Tranh chấp giữa người bán với người mua trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trên cơ sở các nội dung của đơn đặt hàng online và Quy chế hoạt động của Website Vatgia.com đang có hiệu lực vào thời điểm Người mua đặt thành công đơn đặt hàng online  và quy định của pháp luật có liên quan.  Tuy nhiên, nếu sau 30 ngày thương lượng, hòa giải mà các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận  thì một trong hai bên có thể đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết theo đúng quy định và 
trình tự của Pháp luật.
Trong trường hợp người bán hoặc/và người mua lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp  giữa  người bán và người mua, Website  vatgia.com cam kết sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho Trọng tài hoặc Tòa án để hỗ trợ cho quá trình giải quyết tranh chấp đó.

Thứ hai, 20/08/2018, 13:27 GMT+7
Thông tin sẽ được áp dụng tại sàn Vatgia.com sau 5 ngày kể từ ngày phát hành thông báo trên
Nội dung của trang này có hữu ích với bạn không ?

Cám ơn bạn đã đánh giá thông tin. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại những thông tin hữu ích nhất cho bạn.
Hãy quay lại Help.vatgia.com khi bạn cần giúp đỡ nhé!

Hãy cho chúng tôi biết lý do của bạn