Quy định về xử lý sai giá

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 08/01/2016


Quy định tính số lượt giao dịch thành công

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 08/01/2016

Quy định mới về việc xử lý 100% đơn hàng

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 16/02/2016

Biểu phí dịch vụ

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 11/01/2017

Vận chuyển và thanh toán

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 22/01/2016

Quy định đăng tin khuyến mại

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 08/01/2016

Quy định đăng Hỏi - Đáp

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 08/01/2016

Quy định đăng rao vặt

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 26/04/2017