Biểu phí áp dụng trên Vatgia.com

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 18/08/2017Thông báo ra mắt giao diện danh sách sản phẩm mới

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 12/01/2018

Ra mắt tính năng cài đặt sản phẩm đặt trước

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 05/12/2017