Quy định tính số lượt giao dịch thành công

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 08/01/2016

Quy định mới về việc xử lý 100% đơn hàng

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 16/02/2016

Biểu phí dịch vụ

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 11/01/2017

Vận chuyển và thanh toán

Trong danh mục : Quy định   
Thời gian : 22/01/2016

[Tính năng mới] Giới thiệu về cơ chế đánh giá mới

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 18/11/2014

[Chính sách] V/v cộng tiền thưởng mới trên Vatgia.com

Trong danh mục : Chính sách   
Thời gian : 11/10/2014Thông báo về việc gộp tài khoản KM1 và tài khoản KM2

Trong danh mục : Chính sách   
Thời gian : 27/02/2014