[Chính sách] V/v cộng tiền thưởng mới trên Vatgia.com

Trong danh mục : Chính sách   
Thời gian : 11/10/2014Thông báo về việc gộp tài khoản KM1 và tài khoản KM2

Trong danh mục : Chính sách   
Thời gian : 27/02/2014