Thông báo ra mắt giao diện danh sách sản phẩm mới

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 12/01/2018


Ra mắt tính năng cài đặt sản phẩm đặt trước

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 05/12/2017

Ra mắt tính năng đăng ký hàng chính hãng

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 25/08/2017

Ra mắt tính năng Đánh giá người mua

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 15/08/2017