Ra mắt tính năng chat với gian hàng ở trang So sánh giá

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 24/05/2018

Hướng dẫn sử dụng tính năng HappyLink

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 04/05/2018


Thông báo ra mắt giao diện danh sách sản phẩm mới

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 12/01/2018


Ra mắt tính năng cài đặt sản phẩm đặt trước

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 05/12/2017