Thông báo ra mắt trang chi tiết Hỏi Đáp

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 04/01/2016[Thông báo] Giới thiệu tính năng khuyến mại

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 21/03/2015


Thông báo mở tính năng tự vận chuyển trên Vatgia.com

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 06/01/2015

[Tính năng mới] Giới thiệu về cơ chế đánh giá mới

Trong danh mục : Tính năng   
Thời gian : 18/11/2014