Tự động cập nhật số tồn kho từ website riêng của gian hàng - Dành cho GH không tích hợp NHANH

  1. Phân loại số lượng sản phẩm tồn kho

Số tồn trên Vatgia.com biến đổi qua 4 trạng thái:

  • Số SP khách có thể đặt: là số hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm để người mua đặt hàng.

  • Số SP tạm giữ chờ thanh toán: là số lượng sản phẩm đang được hệ thống tạm giữ cho các đơn hàng thanh toán online nhưng người mua chưa hoàn thành thanh toán.

Với các đơn này, sau 12h kể từ khi đặt, nếu người mua không hoàn thành thanh toán, đơn hàng sẽ bị hủy tự động, số lượng sản phẩm sẽ được cộng ngược lại Số khách có thể đặt để khách hàng khác có thể tiếp tục đặt mua.

  • Số SP chờ gửi vận chuyển: là số lượng sản phẩm đang được tạm giữ chờ gian hàng gửi vận chuyển.

Số SP chờ gửi vận chuyển tăng lên khi phát sinh đơn hàng COD hoặc đơn hàng thanh toán online được khách thanh toán thành công, hệ thống bắn đơn về Quản trị gian hàng chờ gian hàng xử lý.

Ngoài ra, nếu đơn hàng bị hủy tại bước này, số lượng sản phẩm sẽ được cộng ngược lại Số khách có thể đặt để khách hàng khác có thể tiếp tục đặt mua.

  • Số SP đang gửi vận chuyển: là số lượng sản phẩm đã được gian hàng xác nhận gửi vận chuyển khi xử lý đơn hàng.

Số sản phẩm đang chờ gửi vận chuyển tăng lên khi gian hàng tiến hành xác nhận gửi vận chuyển trên Quản trị gian hàng.

Nếu xảy ra chuyển hoàn (hàng bị trả lại) hoặc hủy đơn trong quá trình gửi vận chuyển, số lượng sản phẩm sẽ được cộng ngược lại Số khách có thể đặt để khách hàng khác có thể tiếp tục đặt mua.

Nếu đơn hàng được giao nhận thành công, số lượng sản phẩm trong các đơn hàng này sẽ bị trừ hoàn toàn khỏi hệ thống.

Như vậy, tại 1 thời điểm bất kỳ:

Tổng số SP trong kho của gian hàng  = Số SP khách có thể đặt + Số SP tạm giữ chờ người mua thanh toán + Số SP chờ gửi vận chuyển

Tổng số SP tồn kho của gian hàng = Tổng số SP trong kho +  Số SP đang gửi vận chuyển

  1. Các tính năng chính của Tự động cập nhật số tồn

2.1. Đối với gian hàng sử dụng tính năng xuất nhập kho

a. Theo dõi thông tin chi tiết số tồn

Gian hàng có thể xem chi tiết thông tin số tồn theo từng loại theo 2 cách sau:

Cách 1: Click Xem chi tiết tại cột Số SP khách có thể đặt trên trang Danh sách sản phẩm:

Màn hình xem chi tiết thông tin số tồn:

Cách 2: Trỏ chuột vào dấu (?) tại phần hiển thị số SP khách có thể đặt hàng trên trang chi tiết sản phẩm của gian hàng

 

b. Theo dõi lịch sử thay đổi tổng số tồn

Để theo dõi lịch sử thay đổi số tồn, tại trang Danh sách sản phẩm trên Quản trị gian hàng, cột Số SP khách có thể đặt, gian hàng click Lịch sử:

Màn hình xem chi tiết lịch sử thay đổi tổng số tồn của sản phẩm:

 

c. Thay đổi Số lượng sản phẩm khách có thể đặt

Số lượng tồn kho trên Vatgia.com bao gồm 4 loại. Tuy nhiên, Gian hàng chỉ được quyền thay đổi Số lượng SP khách có thể đặt, còn lại: Số SP tạm giữ chờ thanh toán, Số SP chờ gửi vận chuyển, Số SP đang gửi vận chuyển sẽ tự động cập nhật theo trạng thái đơn hàng, gian hàng không được quyền thay đổi trực tiếp.

Tại Vatgia.com có 2 cách để thay đổi Số lượng khách có thể đặt.

Cách 1: Thay đổi theo từng sản phẩm

Từ trang Danh sách sản phẩm trên Quản trị gian hàng, click Thay đổi tại cột Số SP khách có thể đặt:

Hoặc từ trang Chi tiết sản phẩm của gian hàng, click Thay đổi số lượng:

    

Tiếp theo, trên màn hình Thay đổi số lượng sản phẩm, lựa chọn Xuất kho hoặc Nhập kho, nhập số lượng xuất/nhập kho, thêm ghi chú (nếu muốn) và click Cập nhật để lưu thông tin.

 

Cách 2: Thay đổi cho nhiều sản phẩm bằng file excel

Tham khảo cách xuất dữ liệu và cập nhật thông tin, số lượng sản phẩm bằng file excel tại đây.

 

2.2. Đối với gian hàng không sử dụng tính năng xuất nhập kho

  1. Theo dõi thông tin chi tiết số tồn

Gian hàng có thể xem chi tiết thông tin số tồn theo từng loại, theo 2 cách sau:

Cách 1: Click Xem chi tiết tại cột Số SP khách có thể đặt trên trang Danh sách sản phẩm:

Màn hình xem chi tiết thông tin số tồn:

Cách 2: Trỏ chuột vào dấu dấu (?) tại phẩn hiển thị số SP khách có thể đặt trên trang chi tiết sản phẩm của gian hàng

 

b.  Thay đổi số lượng sản phẩm khách có thể đặt

Số lượng tồn kho trên Vatgia.com bao gồm 4 loại. Tuy nhiên, Gian hàng chỉ được quyền thay đổi Số lượng SP khách có thể đặt, còn lại: Số SP tạm giữ chờ thanh toán, Số SP chờ gửi vận chuyển, Số SP đang gửi vận chuyển sẽ tự động cập nhật theo trạng thái đơn hàng, gian hàng không được quyền thay đổi trực tiếp.

Có 2 cách thay đổi số lượng sản phẩm khách có thể đặt trên Vatgia.com.

Cách 1: Thay đổi theo từng sản phẩm

Từ trang Danh sách sản phẩm trên Quản trị gian hàng, click Thay đổi tại cột Số SP khách có thể đặt:

Hoặc từ trang Chi tiết SP của gian hàng, click Thay đổi số lượng:

    

Tiếp theo, trên màn hình Thay đổi số lượng sản phẩm, nhập số lượng sản phẩm khách có thể đặt mới và click Cập nhật để lưu thông tin.

Cách 2: Thay đổi cho nhiều sản phẩm bằng file excel

Tham khảo cách xuất dữ liệu và cập nhật thông tin, số lượng sản phẩm bằng file excel tại đây.

Tham khảo thêm hướng dẫn cài đặt/gỡ bỏ tính năng xuất nhập kho trên Vatgia.com  tại đây.

Các tính năng trên hướng tới mục tiêu giúp người bán kinh doanh hiệu quả hơn tại Vatgia.com. Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để ngày càng phục vụ tốt hơn cộng đồng mua bán online.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Email: support@vatgia.com

Hotline: 1900-2055

Hoặc Chat với hỗ trợ Vật Giá

Ban quản trị Vatgia.com

Thứ hai, 07/09/2015, 07:57 GMT+7
Nội dung của trang này có hữu ích với bạn không ?

Cám ơn bạn đã đánh giá thông tin. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại những thông tin hữu ích nhất cho bạn.
Hãy quay lại Help.vatgia.com khi bạn cần giúp đỡ nhé!

Hãy cho chúng tôi biết lý do của bạn